KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
 

Toplam38.321 m² inşaat alanına sahip bina;hizmet binası,otopark ve teknik bina bölümlerinden oluşmaktadır. Yapı ''Yeşil Bina Kriterleri''ne göre projelendirilen ve ''Breeamy Very Good'' sertifikası almış olan bina, kamu alanında yapılmış ilk yeşil bina özelliğini taşımaktadır. Binada; Breeam-Bespoke (terzi usulü) kriterleri dikkate alınmış ve uygulanmıştır. Binanın eğimli arazide yer almasından ötürü, üç ayrı kotta üç ayrı girişi bulunmakta ve binanın girişleri fonksiyona göre sınıflandırılarak bina içi hareket düzenlenmiştir. Bina dışında kalan alanlar dış duvarla çevrelenmeyerek, çocuk parkı ve rekreasyon alanı olarak çevre yeşiline açık bırakılmıştır. Binanın dış yüzeyi tamamen şeffaftır. Üç daire formunun yan yana gelmesiyle oluşan plan şeması, dairenin merkezinden dış mekana her yönde eşit uzaklık sağlamaktadır. Bu suretle iç mekanlarda daha homojen bir aydınlık ve dış mekanı her yönde eşit algılama imkanı elde edilmektedir. Merkezden çevreye soğru ışık ve görüş olanağı maksimum seviyededir. Plandaki bu dairelerin içbükey birleşme noktaları, binanın girişlerinin yer aldığı ve girişin vurgulanmasının yanında yönlenme ve kavramayı da sağladığı noktalardır. Binanın iki yanında yer alan başkanlık ve belediye girişleri, en yoğun kullanılan üç kata doğrudan ve kestirmeden ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Başkanlık girişinden ulaşılan ve 18 metre yüksekliği olan galeri boşluğunun ortasında meclis salonu yer almaktadır. Kolayca ulaşılabilen bir konumda, şeffaf, aydınlık bir alanda silindir formuyla yer alan meclis salonu, içe dönük yapısına rağmen doğal aydınlatmadan da yararlanılmaktadır. Bu galeri boşluğundan bakıldığında binanın bütün katları algılanabilmektedir. Binanın çevresini saran aydınlıklar, binanın toprak kotu altında kalan alanlarının da tüm katlarda doğal havalandırma ve doğal ışıktan mümkün olduğu kadar fazla yararlanılabilmesi amacını taşımaktadır. Bu katlarda bazı ofis alanlarının yanında sergi salonları kafeterya,spor salonu, kreş, mescit gibi sosyal donato alanları da yer almaktadır. Binada pasif iklimlendirme, yüksek seviyede yalıtım, düşük hava geçirgenliği, güneş enerjisi stratejileri, az enerji kullanan aydınlatma, çevreye en az verecek şekilde üretilmiş ve taşınmış yerel malzemeler, az su kullanımını teşvik eden çözümler ve sayaçlar ile yağmur suyunun yeniden kullanımı gibi çevreci çözümler mevcuttur. Binanın iç malzemeleri uzun süreli dayanıklılık ve bakım gerektirmeme özelliklerinin yanında yeşil bina kriterlerini de sağlayacak şekilde seçilmiştir. Binanın üst çatısı, bakım gerektirmeyen örtücü bitkilerle kaplıdır. Yeşil çatının binaya akustik ve ısı yalıtımı sağlaması, binadan atmosfere ısı yansımasını engellemesi ve yağmur suyunu toplamaya katkısı da söz konusudur. Binanın mekanik donanımı, yeşil bina konseptinin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Trijenerasyon teknolojisinde elektrik enerjisi üretmek için doğalgaz kullanılmaktadır. Üç tür enerji üretimi nedeniyle Trijenerasyon adını alan sistem; elektrik enerjisi üretirken,aynı üretim süreci içerisinde sistemin soğutma suyunu bir sıcak su kaynağına dönüştürmektedir. Sıcak su, sistemin ikinci enerji türünü oluşturmaktadır. Aynı sıcak su sayesinde absorbisyonlu chillerde soğuk su da üretilmektedir. Binanın yaz dönemindeki iklimlendirme ihtiyacı için gerekli soğutma su yu da Trijenerasyon sisteminin üçüncü önemli çıktısıdır. Bu sistem sayesinde 400 kw kapasitesinde elektrik enerjisi üretilmektedir. Bu güç kurulu, elektrik gücünün altıda birinin karşılamaktadır. İki adet asıl doğalgaz yakıtlı Trijenerasyon ünitesi atık ısısı toplam 424 kw ısıtma gücü sağlamaktadır.  Bu güç binanın ısıtılması için gerekli kapasitenin dörtte birini karşılamaktadır. Doğalgaz yakıtlı Trijenerasyon ünitesi atık ısısı doğrudan baca gazına bağlanan iki egzoz ile çalışan çift etkili absorbisyonlu soğutma makinesi toplam 330 kw soğutma gücü ve Trijenerasyon üniteleri ceket suyundan beslenecek tek etkili absorbisyonlu soğutma makinesi 150 kw soğutma gücü bulunmaktadır. Bu soğutma gücü ise toplam soğutma gücünün yaklaşık dörtte biri kadardır. Binada kullanılan buz depolama sisteminde, elektrik fiyatının düşük olduğu gece tarifelerinden yararlanılarak buz üretilip tanklarda depolanmaktadır. Daha sonra depolanan buz, sıcaklığın yüksek olduğu gündüz saatlerinde binanın soğutulmasında kullanılmaktadır. Bu sayede gündüz saatlerinde elektrik tüketimi pik yükü azaltmaktai ülkenin enerji tüketimini dengelemekte ve uygun maliyetli soğutma sağlamaktadır. Binanın sıcak su ihtiyacının büyük bir kısmı mekanik terasta konumlandırılmış 39 adet yaklaşık 100 metrekarelik alana sahip güneş panelleriyle elde edilmektedir. Binaya entegre edilen gelişmiş bina otomasyon sistemiyle etkin bir enerji yönetimi sağlamaktadır. Böylece ısıtma, soğutma ve havalandırmanın iklim değişiklikleri ve gece-gündüz zamanlaması, tüm gün ve tüm yıl içinde, iş saatler ve dışında kontrolü, en ekonomik ve en akılcı şekilde sağlanıyor. Bu sistemin yanında, vitrifiye elemanlarının ekonomik su kullanımına uygun olanları seçilmiş, mekanik tesisat ekipmanında A+ ve A++ enerji sınıfı tercih edilmiştir. Tüm pompa ve fanların, yüksek verimli ve değişken hız kontrollü olması sağlanmıştır. Binada enerji tasarruflu aydınlatma armatürleri kullanılarak, güneş ışığından yeterli şekilde yararlanılarak ve aydınlatma otomasyonu yapılarak çok ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Binanın çatısında biriken yağmur suyu 250 metreküplük bir yağmur suyu sarnıcında biriktirilerek iç bahçe sulama ve peyzaj alanlarının tamamının sulanmasında kullanılmaktadır.  Binanın lavabo ve duşlarından gelen gri atık su, ayrı bir pis su boru sistemiyle toplanarak arıtmaya tabi tutulmakta ve çıkan su bir depoda toplanarak wc rezervuarlarında kullanılmaktadır. Temin edilen gri su, ihtiyacın yaklaşık % 54'ünü karşılamaktadır.

KURUMSAL
Başkanın Mesajı
Vizyon & Misyon
Belgeler
GRUP ŞİRKETLERİ
Haliç Kongre Merkezi
Pia Stage Tecnologies
Apia Professional &
Audio Systems
Hicaz Havacılık
PROJELER
Devam Eden Projeler
Tamamlanan Projeler
BASINDA BİZ
Basın Odası
Kurumsal Materyaller
İLETİŞİM
İletişim Formu
Adres Bilgileri
Copyright © 2016 YENİ YAPI
Fikirevim Reklam Ajansı